Welkom

Door de aanwezige kennis kunnen wij ondernemers en particulieren op elk fiscaal technisch gebied van dienst zijn.

Naast het samenstellen van de aangifte voor de Inkomstenbelasting, Loonbelasting, Omzetbelasting, Recht van Successie en Schenking en Vennootschapsbelasting, voorzien wij ook in een oplossing voor fiscale - en administratieve vraagstukken zoals:

  • Accountancy, het inrichten- en onderhouden van administratiesystemen, administratieve organisatie en automatisering;
  • Oprichten en fiscale inbreng ondernemingen in besloten vennootschappen;
  • Terugkeer uit de besloten vennootschap naar de eenmanszaak, vennootschap onder firma, e.d.;
  • Financiering en kredietverlening;
  • Planning aan- en verkoop onderneming, fusie en samenwerkingsverbanden;
  • Planning opvolging ondernemer, planning pensioen- en oudedagsvoorziening;
  • Beoordeling fiscale positie ondernemingen en ondernemers met de daarbij behorende adviezen;
  • Algemene adviezen op het gebied van belastingen en sociale verzekeringswetgeving;
  • Begeleiding bij boekenonderzoek door de belastingdienst en uitvoeringsinstellingen sociale verzekeringen;
  • Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.